Kvalitet och Miljö

ISO 13485

Jemtab är ISO 13485 certifierade av A3Cert sedan 2021 då vi satsat vidare på vår tillverkning av medicinska produkter åt kunder. Prototyper på Medicinska produkter har tillverkats sedan länge på Jemtab men nu satsar vi mot serieproduktion eftersom vi har bred erfarenhet vad gäller kvalitet, väldigt hög precision samt spårbarhet vilket krävs för att tillverka medicinska produkter. Vi är gärna med från prototypstadiet av produkten då vi har kompetens att medverka för att göra produkten tillverkningsbar.

ISO 9001

Jemtab är ISO 9001 certifierade av A3Cert och har varit certifierade sedan år 1999 och har mycket god vana att hantera svårtillverkade produkter med spårbarhet från materialleverantör till slutkund där så behövs. Vi vet att kvalitet lönar sig.


Affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla och tillverka egna och andra företags produkter.

Genom att förena idérikedom, flexibilitet, Bred kompetens, kvalitetstänkande och bra relationer med externa leverantörer kunna leverera kompletta system/produkter till våra kunder.


Vision


Vår vision är att bygga upp ett starkt företag för att kunna utveckla produkter med egna medel, samt att hålla maskinpark och personal uppdaterad efter marknadens behov.

Kvalitet och LEAN skall genomsyra hela verksamheten.


Kvalitetspolicy

Jemtabs kvalitetspolicy är:

Vi skall veta vilka omvärldskrav som påverkar oss.

Vi skall veta vilka intressenter som påverkar oss och hur vi kommunicerar med dessa.

Vi skall arbeta riskbaserat i alla huvudprocesser och ta reda på de möjligheter som identifieras.

Vi skall uppfylla överenskomna åtaganden och tidplaner på ett för kunden tillfredställande sätt.

Vi skall ansvara för support och produktunderhåll / service på ett sådant sätt att vi alltid uppfattas som pålitlig leverantör.

Vi skall eftersträva nollfels leveranser till kund.

Vi skall arbeta med ständiga förbättringar och felförebyggande åtgärder på alla nivåer i

företaget.

På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enl. specifikationer och kontrakt. Att göra rätt från början och leverera i rätt tid skall gälla för allt arbete inom företaget.Miljöpolicy

Jemtabs miljöpolicy är:

Vi skall följea minst gällande miljölagstiftning och andra krav men sträva efter att jobba med ständiga förbättringar.

Vi skall jobba förebyggande och analysera miljöriskerna.

Vi skall jobba för att byta ut så många miljöfarliga kemikalier som det är möjlig till miljövänliga alternativ.

Vi skall utbilda personalen i hur de aktivt kan bidra till miljöarbetet i den dagliga verksamheten samt hur de ska hantera kemikalierna för att inte riskera den personliga säkerheten.

Vi skall sopsortera, återvinna och skicka allt miljöfarligt avfall på destruktion. Vår samarbetspartner är STENA Recycling Sverige som hanterar allt vårt avfall och ger oss vägledning för hur vi ska återvinna vårt avfall på bästa sätt.

Vi skall validera våra leverantörer och hur de arbetar med miljön och resurshållningen.

Vi skall resa så lite som möjligt och ha så många möten det är möjligt via fjärrkonferans.

Vi skall arbeta med att ständigt bli bättre på miljöarbete.


Genom att vi har följt vår miljöpolicy så har vi säkerställt att inga kemikalier kan komma ner i avloppet, alla kemikalierester skickas till destruktion. Vårt kemikalierum följer gällande lagkrav och spillskydd finns under förvaringsplatserna. Vi har bytt ut många av våra kemikalier till miljövänligare alternativ och tagit bort andra helt ur vårt sortiment.

Tillsammans kan vi nå en sådan kvalitet att vi överträffar förväntningarna samtidigt som vi mår bra själva och det med framtidens miljö i fokus!

Värdegrund

Vi arbetar med vår värdegrund i vårt sinne, du kan läsa dem här:


FATTA - Jemtabs värdegrund.

 

Kvalitet

Jemtab Systems strävar efter att överträffa kundens förväntningar.

Vi arbetar med ett PDCA styrt angreppssätt och det med kundfokus.

 

Sopsortering

På vår gård har vi containrar för sortering av sopor och restmetaller som vi säljer för återvinning.