Nyheter

Nyheter.


Nyinvestering

2015-03-25


För att förbättra nyttjandegraden på vår största CNC maskin Mori Seiki NT 4250 DCG så har vi köpt in och installerat en Fastems 8760 robotcell.

Energieffektivisering

2014-12-10


IUC Z-GROUP driver ett program inom Mittlyftet för att hjälpa företag att effektivisera sin energianvändning med Lean som metodik. I detta program har vi på Jemtab deltagit och gjort en utredning på hur vi kan förbättra vår energianvändning. Som resultat av detta så har vi investerat i ny kompressor med energibox och börjat mäta vår energianvändning.


Nyinvestering med miljön i åtanke.

2014-10-30


Vi har köpt in en ny kompressor med värmeåtervinning, nu värmer vi våra lokaler och producerar vårt egna varmvatten med spillvärmen från kompressorn.Monitor ERP

2014-10-10


Vi har bytt affärssystem till Monitor ERP. Nu har vi ett system som passar våra behov och ger oss möjligheten att möta kundernas krav.

Länk till Monitors hemsida »
Prioriterad leverantör

2014-09-04


Efter en kvalitetsrevision som gjordes av Siemens AG Frankrike har vi blivit nominerade till och accepterats som en prioriterad leverantör åt Siemens AG. Detta är något vi är stolta över och en bekräftelse på vårt hårda arbete med LEAN och 5 S under de senaste åren. Siemens har kontrollerat och godkänt att vår leveranssäkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö är i enlighet med deras krav. Vi kommer att fortsätta förbättra våra processer för att bli ännu bättre.Copyright 2020 © All Rights Reserved Jemtab Systems AB