Kvalitet & miljö

ISO-Certifieringar

Jemtab Systems strävar efter att kontinuerligt utveckla verksamheten mot det bättre.

Här nedan kan ni läsa om de certifieringar vi har i dagsläget.

ISO 13485
Jemtab är ISO 13485 certifierade av A3Cert sedan 2021 då vi satsat vidare på vår tillverkning av medicinska produkter åt kunder. Prototyper på Medicinska produkter har tillverkats sedan länge på Jemtab men nu satsar vi mot serieproduktion eftersom vi har bred erfarenhet vad gäller kvalitet, väldigt hög precision samt spårbarhet vilket krävs för att tillverka medicinska produkter. Vi är gärna med från prototypstadiet av produkten då vi har kompetens att medverka för att göra produkten tillverkningsbar.
ISO 9001
Jemtab är ISO 9001 certifierade av A3Cert och har varit certifierade sedan år 1999 och har mycket god vana att hantera svårtillverkade produkter med spårbarhet från materialleverantör till slutkund där så behövs. Vi vet att kvalitet lönar sig.

Affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla och tillverka egna och andra företags produkter.

 

Genom att förena idérikedom, flexibilitet, Bred kompetens, kvalitetstänkande och bra relationer med externa leverantörer kunna leverera kompletta system/produkter till våra kunder.

Vision

Vår vision är att bygga upp ett starkt företag för att kunna utveckla produkter med egna medel, samt att hålla maskinpark och personal uppdaterad efter marknadens behov.

Kvalitet och LEAN skall genomsyra hela verksamheten.

Värdegrund

Vi arbetar med vår värdegrund i vårt sinne, du kan läsa dem här:
FATTA – Jemtabs värdegrund.

Kvalitet
Jemtab Systems strävar efter att överträffa kundens förväntningar.
Vi arbetar med ett PDCA styrt angreppssätt och det med kundfokus.
Sopsortering

På vår gård har vi containrar för sortering av sopor och restmetaller som vi säljer för återvinning.