Kvalitetspolicy

Jemtabs kvalitetspolicy är:

Vi skall veta vilka omvärldskrav som påverkar oss.

Vi skall veta vilka intressenter som påverkar oss och hur vi kommunicerar med dessa.

Vi skall arbeta riskbaserat i alla huvudprocesser och ta reda på de möjligheter som identifieras.

Vi skall uppfylla överenskomna åtaganden och tidplaner på ett för kunden tillfredställande sätt.

Vi skall ansvara för support och produktunderhåll / service på ett sådant sätt att vi alltid uppfattas som pålitlig leverantör.

Vi skall eftersträva nollfels leveranser till kund.

Vi skall arbeta med ständiga förbättringar och felförebyggande åtgärder på alla nivåer i

företaget.

På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enl. specifikationer och kontrakt. Att göra rätt från början och leverera i rätt tid skall gälla för allt arbete inom företaget.