Miljöpolicy

Jemtabs miljöpolicy är:

Vi skall följa minst gällande miljölagstiftning och andra krav men sträva efter att jobba med ständiga förbättringar.

Vi skall jobba förebyggande och analysera miljöriskerna.

Vi skall jobba för att byta ut så många miljöfarliga kemikalier som det är möjlig till miljövänliga alternativ.

Vi skall utbilda personalen i hur de aktivt kan bidra till miljöarbetet i den dagliga verksamheten samt hur de ska hantera kemikalierna för att inte riskera den personliga säkerheten.

Vi skall sopsortera, återvinna och skicka allt miljöfarligt avfall på destruktion. Vår samarbetspartner är STENA Recycling Sverige som hanterar allt vårt avfall och ger oss vägledning för hur vi ska återvinna vårt avfall på bästa sätt.

Vi skall validera våra leverantörer och hur de arbetar med miljön och resurshållningen.

Vi skall resa så lite som möjligt och ha så många möten det är möjligt via fjärrkonferans.

Vi skall arbeta med att ständigt bli bättre på miljöarbete.

Genom att vi har följt vår miljöpolicy så har vi säkerställt att inga kemikalier kan komma ner i avloppet, alla kemikalierester skickas till destruktion. Vårt kemikalierum följer gällande lagkrav och spillskydd finns under förvaringsplatserna. Vi har bytt ut många av våra kemikalier till miljövänligare alternativ och tagit bort andra helt ur vårt sortiment.

Tillsammans kan vi nå en sådan kvalitet att vi överträffar förväntningarna samtidigt som vi mår bra själva och det med framtidens miljö i fokus!