Tjänster

Vår produktion är speciellt inriktad för att tillverka produkter som innehåller funktioner kopplade till höga tryck eller stor precision.

Kontakta oss

Tjänster

Jemtab Systems AB levererar hela system.

Tillsammans med våra uppdragsgivare bedriver vi ett utvecklings- och tillverkningsarbete som innefattar allt från idé och design till monterad, paketerad och kvalitetssäkrad produkt. Vi har ett väl utvecklat nätverk av kvalitetskontrollerade underleverantörer som skapar en effektiv tillverkning

Vi lägger stor vikt vid kontroll av de podukter vi tillverkar, alla produkter har en egen kontrollinstruktion som följs och vi . Därefter kontrollerar vi kontinuerligt hela produktionsserier för att säkra kvaliteten.

Vi utför även viss legotillverkning.

Utveckling & Konstruktion

Vi har i flera år framgångsrikt hjälpt våra kunder när de behöver utveckla sina produkter. Trots vårt geografiska läge är det möjligt att bedriva ett nära och avancerat samarbete genom videokonferanser och fjärrskrivbord.

Vi använder Creo Elements/Direct Modeling och Manager som CAD/PDM-verktyg och GibbsCAM för att göra våra cam-program till maskinerna.

Projekt
I projekten använder vi oss av projektmodellen Project-Base som finns beskriven i boken Projektledning skriven av Bo Tonnquist.

Project-Base består av färdiga dokumentmallar som har huvuddokumenten Upddragsbeskrivning, Projektplan, Resultatrapport och slutrapport. Till huvuddokumenten finns stöddokument för direktiv, intressentanalys, kravspecifikation, riskanalys, projektbudget, roller, bemanning resurskontrakt och lägesrapport. Tidplanen lägger vi i vårt affärssystem Monitor ERP.

Våra projekt bedrivs vid en pulstavla där projektet styrs och följs upp med resursfördelning och ”Att göra” lappar med ansvarig och färdigdatum.

Produktion
Vi har en mycket modern maskinpark med åtta CNC-styrda maskiner.Vi använder oss av Gibbs Cam för framtagande avmaskinprogram och Monitor ERP för planering av tillverkningen. Vi använder oss av LEAN och 5 S för att optimera vår produktions effektivitet och nå bästa kvalitet.
Montering
Vår monteringsavdelning är flexibel och kan anpassas till beställarens önskemål och de produkter som för tillfället monteras. För att vara så effektiva som möjligt analyserar och förändrar vi produktionsflödet så att det passar varje enskild produkt.
Slutkontroll
Vi lägger ner stor omsorg på att sluttesta produkten före leverans. Den produkt vi levererar ska motsvara kundens krav och behov. Vi använder naturligtvis spårbart kalibrerade tolkar och mätverktyg vid verifierande mätningar.
Legotillverkning
Vår specialitet är helhetslösningar, som innebär att vi utvecklar och tillverkar produkter från idé och design till färdig leverans, men vi kan även ta på oss viss legotillverkning.

Tusendelar i tolerans

Ett fingeravtryck bygger ca 0,001mm på den yta man tar på. Kravet på noggrannhet ligger ofta på 0,002-0,005 mm. på våra produkter.

Systemleverantör

Jemtab Systems är en systemleverantör med en mycket modern maskinpark. Vi använder den senaste tekniken för att kunna erbjuda en snabb och bra process. Våra lokaler är väl anpassade för både produktion och montering

Spårbarhet & kontroll

Eftersom vi jobbar med höga toleranser och tryck så är vi mycket noga med spårbarhet med materialcertifikat kopplad till materialet som används i tillverkningen. Vi sätter naturligtvis nivån på spårbarhet efter kundens produktkrav i kombination med våra egna krav.

Projektmål

Projekt ska ha en bra målformulering. Målet ska kunna kontrolleras med ett S.M.A.R.T test enligt nedan:

Specifikt – målet ska vara tydligt formulerat och bara gälla detta projekt.

Mätbart – det ska gå att svara JA eller NEJ på frågan om målet är uppnått.

Accepterat – målet ska vara förankrat hos såväl projektdeltagare som användare.

Realiserbart – målet ska gå att uppnå med de resurser som får utnyttjas.

Tidsatt – målet ska vara uppnått vid en given tidpunkt.